Rekisteriseloste

Tämä on tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste, missä kerrotaan Poshshop oy:n asiakasrekisterin hallinnasta ja sen käytöstä. Asiakasrekisteri on Poshshop oy:n omaisuutta, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisterin pitäjä

Poshshop oy

Yrjönkatu 10, 28100 Pori

Y: 3152660-3

asiakaspalvelu@poshshop.fi

Rekisterin nimi
PoshShop verkkokaupparekisteri

Tietojen käsittely

Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan Poshshop oy:n työntekijät asiakkuuksien hoitamiseen. Kerättävät tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Lisäksi asiakasrekisteriin voidaan tallentaa tarkentavia tietoja, jotka parantavat asiakkuuden hoitoa ja hallintaa, kuten ostohistoria.

Poshshop oy:n rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan kaikki yhteystiedot, lisätiedot, valinnat sekä tiedot asiakkaan tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Tietojen luovuttaminen

Poshshop oy ei luovuta asiakasrekisteriä kolmansille osapuolille satunnaisesti, eikä säännöllisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteri-asioista vastaavalle Poshshop Oy:n asiakaspalvelulle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.